Naar hoofdinhoud

Wat is er bekend over post-COVID?

Er is nog veel onbekend over post-COVID. Daarom wordt er zowel in Nederland als in het buitenland veel onderzoek naar gedaan. Lopende onderzoeken en onderzoeken die zijn gedaan vind je op rijksoverheid.nl .

Hoe word ik beter?

Corona is een infectieziekte die ook wel COVID-19 wordt genoemd. Gelukkig herstellen de meeste mensen die corona krijgen. Maar er is ook een groeiende groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft. Hoe je hier het beste mee om kan gaan vind je op:

Wat is post-COVID? En wat zijn de klachten?

Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Houden de klachten minimaal 3 maanden aan, dan is er sprake van post-COVID. De klachten zoals o.a. vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen komen het vaakst voor. Meer informatie vind je op:

Ik heb langdurige klachten. Moet ik me dan laten vaccineren?

Uiteraard blijft de keuze voor wél of niet vaccineren een persoonlijke keuze. Hierbij speelt ook jouw persoonlijke gezondheidstoestand een rol. Heb je onderliggende aandoeningen die de kans op ernstig ziek worden groter maken, zoals longziekten of suikerziekte? Een vaccinatie kan een tijdelijke terugval geven bij mensen met post-COVID. Uit onderzoeken is tot dusverre niet gebleken dat vaccinatie op langere termijn een duidelijk negatief of positief effect heeft op Post-COVID. Meer informatie over vaccineren en post-COVID vind je op:

Hoe kom je in aanmerking voor zorg met post-COVID? En is er een behandelingstraject bij post-COVID?

Er is een tijdelijke regeling paramedische herstelzorg voor mensen met langdurige coronaklachten. Sinds 18 juli 2020 krijg je paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Meer informatie vind je op c-support.nu/herstelzorg .