Naar hoofdinhoud

Waarom zijn er nu andere adviezen dan eerder?

Nederland is wat betreft het coronavirus in de endemische fase beland. Een nieuwe fase waarin het virus weliswaar constant rondgaat onder de bevolking, maar waarbij bijna iedereen door vaccinatie of een doorgemaakte infectie afweer heeft opgebouwd. Hierdoor worden maar weinig mensen ernstig ziek. De ziektelast van Covid-19 is inmiddels vergelijkbaar met die van andere luchtweginfecties en daarom kunnen de laatste adviezen nu ook vervallen.

Komen de corona-adviezen in het najaar dan weer terug?

We bereiden ons voor op verschillende scenario’s m.b.t. COVID-19. We blijven het virus scherp in de gaten houden, zodat we weten wat in het najaar verstandig is om te doen.

Gaat COVID-19 nu van de lijst van A-ziekten af?

Nee, dat laat het kabinet afhangen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Afhankelijk daarvan zal het kabinet een plan maken voor de overgang van een
infectieziekte met landelijke sturing naar een infectieziekte onder lokale sturing.
Wat betekent het dat corona een ‘A-ziekte’ is? Een A ziekte is een meldingsplichtige ziekte waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.

Lopen we weer meer risico nu we geen prik meer krijgen?

Door eerdere vaccinatierondes en/of cononabesmetting zijn de meeste mensen in Nederland voldoende beschermd tegen erg ziek worden door corona.

We zijn nu beter tegen het virus beschermd dan een tijd geleden. Dat komt door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we voor elkaar blijven zorgen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid moeten we blijven opletten en elkaar niet besmetten met virussen, zoals luchtweginfecties.

Het RIVM blijft de situatie in heel Nederland goed monitoren. Mocht onze bescherming in het algemeen afnemen, dan kan de Gezondheidsraad het kabinet adviseren om toch een nieuwe vaccinatieronde mogelijk te maken.

Waarom is testen niet meer nodig?

Bijna iedereen in Nederland heeft genoeg afweer tegen corona opgebouwd, door vaccinatie of omdat men corona heeft gehad. Ook zien we dat de huidige omikron-variant van het virus de meeste mensen niet heel erg ziek maakt. Daarmee is corona iets geworden wat nu eenmaal bij ons is. Net als griep, bijvoorbeeld. Testen biedt daarom geen meerwaarde meer.

Waarom sluiten de teststraten?

Omdat je je niet meer hoeft te (laten) testen, zijn de teststraten niet meer nodig.

Wordt het coronavirus nog in de gaten gehouden?

Ja, zo kunnen we zien of er ziekmakendere of besmettelijkere varianten ontstaan. Ook wordt gekeken of het vaccinatieprogramma ons nog genoeg beschermt. En natuurlijk welke groepen mensen het kwetsbaarst zijn; wie er met corona in het ziekenhuis of zelfs op de IC terecht komt.

Meer informatie