Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over post-COVID

 • Er is nog veel onbekend over post-COVID. Daarom wordt er zowel in Nederland als in het buitenland veel onderzoek naar gedaan. Lopende onderzoeken en onderzoeken die zijn gedaan vind je op rijksoverheid.nl .

  Meer info: Hoe ga ik met Long Covid om? | PostCovid NL

 • Corona is een infectieziekte die ook wel COVID-19 wordt genoemd. Gelukkig herstellen de meeste mensen die corona krijgen. Maar er is ook een groeiende groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft. Hoe je hier het beste mee om kan gaan vind je op:

 • Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Houden de klachten minimaal 3 maanden aan, dan is er sprake van post-COVID. De klachten zoals o.a. vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen komen het vaakst voor. Meer informatie vind je op:

 • De Gezondheidsraad adviseert geen coronaprik voor mensen die niet tot de doelgroepen horen omdat het weinig bijdraagt aan het voorkomen van ernstige ziekte. Ook voor post-COVID patiënten die niet tot de doelgroepen behoren, is er geen advies om een coronaprik te halen.

  Er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs dat vaccinatie bestaande post-COVID klachten kan verminderen, of een terugval kan voorkomen. Bij sommige patiënten verminderen de symptomen, anderen melden juist dat klachten zijn verergerd na de coronaprik.

  Voor meer informatie over post-COVID, zie: Post-COVID (langdurige klachten na corona) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

 • Er is een tijdelijke regeling paramedische herstelzorg voor mensen met langdurige coronaklachten. Sinds 18 juli 2020 krijg je paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Meer informatie vind je op c-support.nu/herstelzorg .

 • Dat weten we nog onvoldoende. Onderzoek tijdens eerdere coronagolven laten zien dat een coronaprik vóór een coronabesmetting mogelijk beschermde tegen de ontwikkeling van post-COVID. Het is onbekend of dit nu bij de huidige varianten ook zo is en zo ja, in welke mate. Daar is meer onderzoek voor nodig.

  Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona kunnen dit najaar een coronaprik halen . Hoewel de coronaprik hun bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil brengt en de kans op overlijden door corona verkleint, kunnen zij nog steeds besmet raken met het coronavirus en post-Covid krijgen.

  Daarom blijft het voor iedereen belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Zo bescherm je mensen met een kwetsbare gezondheid en jezelf.

  Voor meer informatie over post-COVID, zie: Post-COVID (langdurige klachten na corona) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl .