Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over post-COVID

  • Er is nog veel onbekend over post-COVID. Daarom wordt er zowel in Nederland als in het buitenland veel onderzoek naar gedaan. Lopende onderzoeken en onderzoeken die zijn gedaan vind je op rijksoverheid.nl.

  • Corona is een infectieziekte die ook wel COVID-19 wordt genoemd. Gelukkig herstellen de meeste mensen die corona krijgen. Maar er is ook een groeiende groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft. Hoe je hier het beste mee om kan gaan vind je op:

  • Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Houden de klachten minimaal 3 maanden aan, dan is er sprake van post-COVID. De klachten zoals o.a. vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen komen het vaakst voor. Meer informatie vind je op:

  • Als je 60 jaar of ouder bent, jaarlijks de uitnodiging voor de griepprik ontvangt, zwanger bent of in de zorg werkt met direct patiënten/cliëntencontact, is het verstandig om de coronaprik te halen.

    Als je niet tot bovengenoemde doelgroepen behoort, is er geen advies om de coronaprik te halen. Ook niet als je post-COVID-hebt. Dat komt omdat het nog niet duidelijk is of de coronaprik helpt tegen post-COVID klachten. Hoewel de prik beschermt tegen ernstig verlopen van corona, kun je ook na de prik nog steeds een infectie krijgen.

    Overleg eventueel met je behandelaar of het voor jou toch verstandig is om de coronaprik te halen.

  • Er is een tijdelijke regeling paramedische herstelzorg voor mensen met langdurige coronaklachten. Sinds 18 juli 2020 krijg je paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Meer informatie vind je op c-support.nu/herstelzorg.