Naar hoofdinhoud

Alles over de coronaprik

Laatst bijgewerkt:

In het najaar van 2024 start een nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor mensen vanaf 60 jaar, mensen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik en zorgmedewerkers. Daarmee wordt de bescherming tegen ziekenhuisopname of overlijden door het virus bij hen weer op peil gebracht. Mensen die om individuele redenen een vaccinatie willen, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, kunnen deze ook halen in de najaarsronde.

Wie kan de coronaprik halen?

De coronaprik blijft beschikbaar voor:

  • Volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis) met een verwijzing van een behandelend arts;
  • Mensen die van een behandelend arts een verwijzing hebben gekregen om een andere reden dan hierboven genoemd.

Zij kunnen alleen telefonisch een afspraak maken via 0800-7070 .

De najaarsronde was bedoeld voor de bescherming van mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona in de periode dat er veel virussen rondgaan. Door in het najaar de coronaprik te halen, zorg je ervoor dat in de winter je afweer weer op peil is. Daarmee behaal je naar verwachting de meeste gezondheidswinst.

Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinaties, doorgemaakte coronabesmettingen of een combinatie van beide.

In het najaar van 2023 hebben mensen van 60 jaar en ouder, kinderen en volwassenen die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik en zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntencontact een coronaprik kunnen halen. Zij zijn weer beschermd tegen ernstige ziekte door corona.

Je kunt alleen de coronaprik halen als je door een behandelend arts wordt verwezen voor een coronaprik.

Het risico om tijdens uw zwangerschap ernstig ziek te worden door corona en een vroeggeboorte te krijgen, is lager dan voorheen. Dat komt omdat onder de bevolking een brede bescherming tegen corona is opgebouwd. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend.

De coronaprik is daarom niet meer nodig voor alle zwangeren.

Bent u zwanger en wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de griepprik? Of werkt u in de zorg? Dan is het advies om in de najaarsronde van 2024 wel de coronaprik te halen. Ook als u zwanger bent. Vaccinatie tegen corona is veilig tijdens de zwangerschap.

Op advies en met een verwijzing van een behandelend (kinder)arts kunnen kinderen en jongeren van 6 maanden t/m 17 jaar de coronaprik halen bij de GGD. Dit kan nodig zijn als zij een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte door corona ondanks eerdere vaccinatie of infectie.

Je kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0800-7040 .

Veelgestelde vragen

Een overzicht van je coronaprikken vind je op mijn.rivm.nl als je toestemming hebt gegeven om je coronaprik te laten registreren. Dit is geen officieel vaccinatiebewijs.

Bekijk jouw coronaprikken

Er is geen bezwaar tegen het krijgen van de prikken op hetzelfde moment of vlak achter elkaar. De coronaprik kan bijvoorbeeld tegelijkertijd gegeven worden met de maternale kinkhoestvaccinatie of een vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Echter, in de praktijk is het vaak niet mogelijk om prikken tegelijkertijd te krijgen, omdat de locaties waar je de prik kan halen kunnen verschillen.

Dit hangt mogelijk af van je medische situatie. Het kan geen kwaad om de coronaprik te halen, maar de coronaprik geeft misschien geen of weinig extra bescherming. Door een coronabesmetting wordt je afweer tegen het virus versterkt.

Ben je door een behandelend arts verwezen voor een extra coronaprik in 2024? Overleg met deze behandelend arts of het verstandig is om de afspraak voor de coronaprik door te laten gaan, nu je net een coronabesmetting hebt gehad.

Ja, als je een afspraak hebt gemaakt. Een verkoudheid is geen reden om de coronaprik niet te halen. Heb je bij de verkoudheid ook koorts (38,5 graad of meer)? Dan kan de prikafspraak niet doorgaan. Maak een nieuwe afspraak wanneer je geen koorts meer hebt.

Heeft u een verwijzing van een behandelend arts voor de coronaprik? Dan kunt u daarvoor het hele jaar terecht bij de GGD. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 0800-7070 .

Voor de coronaprik met het Novavax-vaccin kunt u op een klein aantal GGD-locaties terecht. Hiervoor kunt u bellen met 0800-0174 .

Dat is nog niet zeker. In 2024 blijft de coronaprik beschikbaar voor mensen met een verwijzing van een behandelend arts.

De minister neemt nog een besluit of en voor wie er in het najaar van 2024 een nieuwe prikronde komt.

Het komt heel soms voor dat een coronaprik om medische redenen beter niet (nu) gegeven kan worden. Denk hierbij aan koorts op de dag van de prik, een operatie onder narcose of een ernstige bijwerking na een eerdere coronaprik. Twijfel je of het verstandig is om de coronaprik (nu) te halen? Overleg dan met jouw behandelend arts.

Meer informatie: Vaccineren tegen corona bij ziekte en medicijngebruik | RIVM

Als je een afspraak maakt, wordt er aan je gevraagd de vragenlijst over jouw gezondheid (gezondheidsverklaring) in te vullen en mee te nemen naar de afspraak.

Download de gezondheidsvragenlijst (PDF)

Meer informatie over vaccineren